Hiển thị một kết quả duy nhất

-3%
20.000.000.000  19.500.000.000 
-3%
32.000.000.000  31.000.000.000 
-2%
26.000.000.000  25.500.000.000 
-3%
-4%
-2%
30.000.000.000  29.500.000.000