Bán Song Lập Sao Biển 15 Nguyên Bản CĐT diện tích 148m2 Đông Nam

33.000.000.000  32.000.000.000