Bán Song Lập Ngọc Trai 17 diện tích 142m2 khu Vip

32.000.000.000  31.000.000.000