Bán Lô Biệt Thự Song Lập Diện tích nhỏ Sao Biển 15 hàng Siêu Hiếm

28.000.000.000  26.500.000.000