Song Lập Sao Biển 06 mặt tiền 10m hướng Đông Nam

13.500.000.000  12.000.000.000 

0978507607