Song Lập San Hô 08-08 mặt tiền lớn Gần Hồ hướng Đông Nam

15.000.000.000  14.500.000.000 

0978507607