Shophouse Hải Âu 08B lô Xẻ Khe Giá rẻ 133m2

0978507607