Shophouse Hải Âu 08B lô Xẻ Khe Giá rẻ 133m2

9.000.000.000  8.600.000.000 

0978507607