Cực Hot Shophouse Hải Âu 02 sổ lâu dài giá tốt

12.500.000.000  12.000.000.000 

0978507607