Cực Hot Shophouse Hải Âu 02 sổ lâu dài giá tốt

13.500.000.000  13.000.000.000 

0978507607