Bán Đơn Lập Góc Hải Âu 3 được Làm shophouse kinh doanh tốt.

30.000.000.000  28.500.000.000 

0978507607